Visualització de contingut web

Què és el DOGV?

Què és?

El Diari Oficial és el mitjà d'aquesta comunitat autònoma a través del qual es publiquen les normes, els convenis, les resolucions i els actes de tràmit la inserció dels quals sol·licite l'òrgan o autoritat competent d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.

El Diari Oficial es publica tots els dies de l'any, tret dels dissabtes i diumenges, i dels dies declarats inhàbils a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa reguladora

Decret 1/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana [2013/76] (DOCV núm. 6937 de 07.01.2013).

Edició

Diari Oficial 

Presidència de la Generalitat Valenciana

Direcció General de Relacions amb les Corts 

Servici de Publicacions de la Generalitat 

Plaça de Nules, 2 

46003 València 

Adreça electrònica: dogv@gva.es

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional