Visualització de contingut web

Política de protecció de dades

Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per Presidència de la Generalitat Valenciana, com a responsable del tractament d'aquest fitxer, per a incloure-vos en la base de dades del Servei d'Alertes del DOGV.

No s'utilitzaran les dades per a cap altra finalitat, i no se cediran a terceres persones, excepte per imperatiu legal o per mandat judicial.

Drets de les persones interessades

Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta conselleria.

Registre d'activitats de tractament del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Podeu donar-vos-en de baixa accedint a «El meu compte», del portal del DOGV, situat a la part superior de cada pàgina del portal.

Exercici de drets

Per a exercir els drets cal presentar un escrit davant de la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat Valenciana i especificar-hi quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet; si no autoritzeu l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, de la persona que el representa legalment, haureu d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podeu exercir els drets esmentats telemàticament, a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/es/proc19970

Delegació de Protecció de dades

En tot cas, els sol·licitants poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o de l'adreça postal següent:

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16, 46010 València

Reclamació davant l'AEPD

En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podeu interposar-hi una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l'adreça següent:

https://aepd.es/es