Visualització de contingut web

Publicar un anunci

Accés a l'aplicació «DOGV Remitents»

Permet la inserció i l'enviament de documents per a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) accedint a l'aplicació «DOGV Remitents».

Aplicació «DOGV Remitents»

Per a utilitzar l'aplicació «DOGV Remitents» s'ha de disposar d'un certificat electrònic proporcionat per una autoritat de certificació:

S'ha de tindre en compte que en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula el dret i l'obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

A més, cal que l'organisme i l'usuari hi estiguen donats d'alta. Aquesta gestió es realitza a través de GVCLAU.

La informació sobre el procediment per a sol·licitar la inserció d'anuncis en el DOGV es pot consultar en el següent manual:

Manual de l'aplicació «DOGV Remitents» Arxiu PDF, 74 KB

Qui pot publicar en el DOGV?

Poden sol·licitar la publicació en el DOGV les persones físiques o jurídiques interessades. Qui sol·licite la inserció en el DOGV es fa responsable de l'autenticitat del document remés.

 • Les autoritats i els funcionaris i les funcionàries de l'Administració de la Generalitat facultats per a signar els originals destinats a la publicació.
 • Administracions públiques, empreses i particulars, a través de persones o d'òrgans facultats per a signar documents, o les persones que per dret els representen o estiguen autoritzades per a cada sol·licitud concreta.

Rols d'usuari/usuària de l'aplicació «DOGV Remitents»

Els rols d'usuari/usuària definits en l'aplicació són:

 • Remitent redactor/redactora: permet crear i emplenar noves publicacions, i la consulta i l'edició de les seues sol·licituds enviades.

Sol·licitud d'alta d'usuari/usuària en l'aplicació «DOGV Remitents»

Segons siga la seua procedència, s'han de seguir els següents passos:

Personal de l'Administració de la Generalitat

Les sol·licituds de redactor/redactora de l'aplicació «DOGV Remitents» d'un departament seran aprovades per la persona autoritzada.

SOL·LICITUD DEL RECURS DE REDACTOR/REDACTORA

 1. Cal sol·licitar aquest rol per a l'aplicació des de GVCLAU.
 2. La persona designada com a autoritzadora del seu organisme rebrà en el correu la sol·licitud d'alta del recurs, que haurà d'aprovar des de GVCLAU, i automàticament en rebreu la confirmació en el correu.
 3. A continuació, haureu d'accedir a GVCREDENCIALS i acceptar la credencial del recurs aprovat.
 4. A partir d'aquest moment podreu accedir a l'aplicació «DOGV Remitents» amb el vostre certificat electrònic.

També podeu consultar el video d'ajuda «Alta de remitents en GVCLAU».

Organismes externs (administracions públiques, empreses i particulars)

Els organismes externs que no estiguen donats d'alta com a organisme publicador del DOGV han de sol·licitar l'alta de l'organisme i del seu autoritzador/autoritzadora, i a continuació donar d'alta el redactor/redactora.

SOL·LICITUD D'ALTA DE L'ORGANISME EXTERN I AUTORITZADOR/AUTORITZADORA

Heu de sol·licitar l'alta d'organisme i d'autoritzador o autoritzadora accedint al formulari d'alta en l'aplicació «DOGV Remitents».
 
 1. En accedir a l'aplicació «DOGV Remitents» amb el vostre certificat digital electrònic, haureu de buscar el vostre organisme pel CIF, NIF o NIE i emplenar la sol licitud d'alta d'organisme i les dades de l'autoritzador o autoritzadora.
 2. Una vegada revisada la sol·licitud, rebreu un correu d'aprovació i podreu gestionar l'alta del recurs de redactor/redactora (extern) del personal del vostre organisme.
 3. Si l'autoritzador de l'organisme sol·licita un recurs per a si mateix des de GVCLAU o des del formulari, s'aprova automàticament.

També podeu consultar el vídeo d'ajuda «Sol·licitud d'alta d'organisme extern».

SOL·LICITUD DEL RECURS DE REMITENT REDACTOR/REDACTORA EXTERN

 

Heu de sol·licitar el recurs redactor/redactora (extern) accedint a l'aplicació «DOGV Remitents».

 1. En accedir a l'aplicació «DOGV Remitents» amb el vostre certificat digital electrònic, haureu de buscar el vostre organisme i apareixeran les dades de l'autoritzador o autoritzadora del seu organisme. Podreu sol·licitar l'alta com a redactor/redactora «Sol·licitar permís de redactor» que us redirigirà a l'URL de GVCLAU.
 2. La persona designada com autoritzadora del seu organisme rebrà en el correu la sol·licitud d'alta del recurs, que haurà d'aprovar des de GVCLAU, i automàticament, quan l'aprove, en rebreu la confirmació en el correu.
 3. A continuació, l'usuari sol·licitant rebrà un email per a accedir a GVCREDENCIALS i acceptar la credencial del recurs aprovat.
 4. A partir d'aquest moment podreu accedir a l'aplicació «DOGV Remitents» amb el vostre certificat electrònic.

També podeu consultar el vídeo d'ajuda «Sol·licitud d'alta de remitent extern i alta d'autoritzador».

Requisits dels documents que es publicaran

L'aplicació «DOGV Remitents» incorpora una nova funcionalitat: l'editor web CKEditor. Es tracta d'un editor avançat que facilita la introducció en l'aplicació web del text, en valencià i en castellà, de les disposicions i anuncis, còmodament a través del navegador.

El text del document principal i, si és el cas, dels annexos adjunts, es pot enviar en valencià i castellà, després de comprovar que els textos són coincidents en ambdues llengües.

Termini de publicació

El remitent ha de proposar la data de publicació de l'anunci en l'apartat «Publicar en»; aquest termini de publicació dels anuncis s'adaptarà a l'ordre en què s'hagen presentat.

Els anuncis es publiquen en un termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció en el Servei de Publicacions. En el cas d'un anunci amb sol·licitud de publicació urgent degudament justificada, el termini mitjà de publicació és de cinc dies.

Quan l'últim dia del termini de publicació siga inhàbil (dissabtes, diumenges i dies declarats festius), aquest s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent (article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Tarifes

La taxa s'exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text que s'haja de publicar. Cada pàgina del DOGV està dividida en quatre mòduls, compost de 1.860 caràcters cada un.

La taxa per a la publicació d'anuncis en el DOGV no sotmesos a exempció per la normativa vigent, per a l'exercici 2024, es calcula automàticament, i té els imports fixos següents:

Tipus de publicació

Per mòdul

Per pàgina

Normal

40,78 €

 

Reduïda: quan s'insereix la versió en valencià i castellà de l'anunci.

20,38 €

 

Llistats, mapes o altres gràfics de difícil valoració.

 

81,56 €