Visualització de contingut web

Verificador de documents

Què és el codi de verificació electrònica?

El codi de verificació electrònica (CVE) és un codi alfanumèric que atorga la consideració d'autèntiques a les còpies impreses del DOGV.

Aquest codi es troba en cada pàgina del Diari Oficial a partir del 10 de juliol del 2024 i és una referència unívoca per document publicat que permet accedir a la versió original a través de la seu electrònica del DOGV i comprovar-ne l'autenticitat.

El CVE té el següent format:

  • Per a disposicions: DOGV-[C|V]-[any]-[número de la disposició] 
  • Per a sumaris: DOGV-[C|V]-[número del sumari]-S