> Sumari

Any XLIV
Dimarts, 4 de maig de 2021
Núm. 9075
Descarrega Diari Oficial sencer
II. AUTORITATS I PERSONAL
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 75/18, pertanyents al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/4139]
18649
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 76/18, pertanyents al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2021/4141]
18658
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica i extraordinària per a la contractació laboral temporal, grup C, especialistes audiovisuals. [2021/4564]
18660
 A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador o investigadora no doctors d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «AS4EDI2020 Action: implementation of the CEF eDelivery AS4 profile across europe. CPI-21-121». [2021/4159]
18666
 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
Ajuntament de Burjassot
Nomenament de personal funcionari de carrera com a coordinador esportiu. [2021/4486]
18671
III. ACTES ADMINISTRATIUS
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
Extracte de la Resolució de 21 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2021/4591]
18672
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2021/4613]
18674
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen tres beques del Programa de planificació de serveis socials per a la realització de pràctiques professionals en la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema. [2021/4662]
18677
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2021. [2021/4068]
18680
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Extracte de la Resolució de 16 d'abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2021. [2021/4243]
18686
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Institut Cartogràfic Valencià
RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2021, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, de concessió d'una nova beca en matèria de Teledetecció, després de la renúncia de la persona que n'ha sigut beneficiària. [2021/4398]
18688
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Ajuntament de Quart de Poblet
Extracte de 22 d'abril de 2021, de l'Ajuntament de Quart de Poblet, de convocatòria de subvencions en concurrència competitiva per a entitats socials de Quart de Poblet pel desenvolupament de projectes d'intervenció social per a l'any 2021. [2021/4521]
18689
 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Ajuntament de Quart de Poblet
Extracte de 21 d'abril de 2021, de l'Ajuntament de Quart de Poblet, de convocatòria de les ajudes per a menjadors escolars de l'Ajuntament de Quart de Poblet per al curs 2021/2022. [2021/4522]
18691
 C) ALTRES ASSUMPTES
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aprova el document reconegut per a la qualitat en l'edificació denominat «Procediment per a valoració d'immobles». [2021/4507]
18692
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Traiguera. [2021/4538]
18694
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Vilafamés. [2021/4544]
18696
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Vilafranca. [2021/4546]
18698
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla local de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Vilallonga. [2021/4550]
18700
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'incoa l'expedient per a declarar bé d'interés cultural immaterial la paella valenciana, l'art d'unir i compartir. [2021/4384]
18702
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'integra en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana un centre de lectura pública municipal de la Comunitat Valenciana. [2021/4533]
18709
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es constitueix la comissió per a l'elaboració del III Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat. [2021/4557]
18710
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova l'actualització del projecte de servei públic de transport CV-213 (Orihuela-Alacant). [2021/4560]
18712
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova l'actualització del projecte de servei públic de transport CV-301 (València-Benidorm). [2021/4561]
18713
 C) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova l'actualització del projecte de servei públic de transport CV-302 (València-Alacant -Elx). [2021/4562]
18714
Torna a l'inici de l'índex