Visualització de contingut web

Normes bàsiques de la Generalitat

ESTATUT D'AUTONOMIA

Llei Orgànica 5/1982,  d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 74 de 15.07.1982)

 

EL CONSELL

Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)

 

SIMBOLOGIA

Llei 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana i la seua utilització. (DOGV núm. 211 de 13.12.1984)

 

ELECCIONS

Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana (DOGV núm. 561 de 06.04.1987)

  

FUNCIÓ PÚBLICA

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 9065, de 20.04.2021)

 

HISENDA PÚBLICA

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464 de 12.02.2015)

 

IGUALTAT

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes. (DOGV núm. 4474 , de 04.04.2003)

 

RÈGIM LOCAL

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6296 de 24.06.2010)

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

LLEI 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana.

 

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 

Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022)

 

VALENCIÀ

Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 133 de 01.12.1983)

 

SENADORS I SENADORES

Llei 9/2010, de 7 de juliol, de la Generalitat, de Designació de Senadors o Senadores en Representació De la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6307 de 09.07.2010)

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Llei 10/2017, d'11 de maig, de la Generalitat, per la qual es regula la iniciativa legislativa popular davant les Corts (DOGV núm. 8046 de 23.05.2017)

 

SINDICATURA DE COMPTES

Llei  6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes (DOGV núm. 253 de 20.05.1985)

 

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Llei 12/1985, de 30 d'octubre, del Consell Valencià de Cultura (DOGV núm. 302 de 07.11.1985)

 

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7227 de 05.03.2014)

 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2419 de 02.01.1995)

 

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (DOGV núm. 3334 de 21.09.1998)

 

SINDIC DE GREUGES

LLEI 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic del Greuges de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9052, de 31.03.2021)

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional