Ajuda

Com puc cercar l'índex d'un diari?

Per defecte el portal us mostrarà l'índex del darrer Diari Oficial publicat.

Si voleu cercar l'índex d'un número anterior haureu de fer ús del calendari que apareix en la zona superior esquerra del menú. Podeu cercar la data del diari seleccionant l'any i el mes; tot seguit, cliqueu sobre el dia i a la zona dreta del portal visualitzareu l'índex del diari corresponent.

Com puc visualitzar un document signat del Diari Oficial?

Per a poder visualizar correctament els fitxers PDF signats és aconsellable que disposeu de la versió Acrobat Reader 7.0.8, o superior.

Com puc imprimir l'índex d'un diari?

Per a imprimir l'índex d'un diari primer haureu de cercar l'índex del dia de publicació fent ús del calendari tal com s'explica en el punt anterior. Tot seguit haureu de seleccionar l'opció imprimir disponible en la capçalera del portal.

Com puc cercar disposicions publicades que complisquen determinats criteris?

A les diferents seccions de la web teniu multiples possibilitats de cerca:

Cerca en el Diari Oficial

Disposicions publicades en el Diari Oficial des del seu inici (encara que la cerca en text sencer només és completa des de 1996).

Cerca de legislació

Disposicions de caràcter legislatiu publicades en el Diari Oficial, sobre les quals s'ha realitzat una anàlisi jurídica i documental.

Així mateix, s'ofereix el text actualitzat de les normes amb rang formal de llei, decret legislatiu i d'un conjunt de disposicions de caràcter general que s'han considerat d'interés o d'utilitat per als seus destinataris.

Legislació per matèries

Selecció de disposicions legislatives de la Comunitat Valenciana organitzades per matèria.

Ocupació pública

Informació relativa a les ofertes d'ocupació pública, borses de treball i concursos de trasllat convocats per les distintes administracions de la Comunitat Valenciana i publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009. S'hi inclouen també els nomenaments de funcionaris.

Ajudes, subvencions i beques

Informació relativa a ajudes, subvencions i premis convocats per les distintes administracions de la Comunitat Valenciana i publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009. S'hi inclouen també les distincions de la Generalitat.

Convenis col·lectius

Convenis col·lectius sectorials o d'empresa, publicats al Diari Oficial.

Beques

Informació relativa a beques convocades per les diverses conselleries i altres organismes de la Comunitat Valenciana i publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009.

Contractació administrativa

Informació relativa a les convocatòries i adjudicacions de licitacions convocades per les diverses conselleries i altres organismes de la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional