Ajuda: Contractació administrativa

Què puc trobar en la secció de ajudes, subvencions i premis?

Informació relativa a les convocatòries i adjudicacions de licitacions convocades per les diverses conselleries i altres organismes de la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009.

Com cercar?

A més de realitzar la consulta per títol i text podeu restringir la cerca per camps específics.

En primer lloc, podeu restringir la cerca per a buscar únicamente licitacions o adjudicacions. A més dels camps següents:

Dates de publicació

La possibilitat de cercar per rang de dates de publicació. Introduint només la data inicial només es recuperaran les disposicions d'aqueixa data.

Tipus de contracte

Permet restringir la cerca pel tipus de contracte administratiu que ofereix la disposició.

Organismes

En funció del tipus de disposició triada us permet l'opció de restringir encara més la consulta per organismes com conselleries, universitats, administració local i altres institucions. I fins i tot  restringir encara més la cerca dins de cada tipus d'organisme.

Operadors vàlids

Podeu utilitzar operadors per a la realització de consultes més avançades en els camps de text lliure.

Com ja hem explicat, per defecte la cerca per diverses paraules uneix els termes amb l'operador "AND". Però es poden fer busques més especifiques utilitzant altres operadors:

Operador booleà "o"

Si volem buscar disposicions on apareix un terme o un altre o ambdós.

Per exemple 'universitat o valència' ens donarà resultats on apareix només la paraula universitat, només la paraula valència o on apareixen totes dues.

Frases exactes

Si volem cercar per frases exactes hi inclourem les paraules entrecomillades.

Per exemple, la consulta entrecomillada "Universitat de València" no trobarà resultats de la Universidad Politècnica de València.

Truncament

Amb els símbols "?" i "*" podrem fer cerques per truncament.

Amb l'interrogant podrem substituir un sol caràcter.

Per exemple, Universi?a? ens trobarà resultats d''Universitat' i 'Universidad'.

Amb l'asterisc podrem substituir un o més caràcters.

Per exemple, Universita* recuperarà resultats d''Universitat' o 'Universitats'.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional