Ajuda: Beques

Què puc trobar a la secció de beques?

Informació relativa a beques convocades per les diverses conselleries i altres organismes de la Comunitat Valenciana i publicades en el Diari Oficial des de juny de 2009.

Com cercar?

A més de realitzar la consulta per títol i text podeu restringir la cerca per camps específics:

Dates de publicació

La possibilitat de cercar per rang de dates de publicació. Introduint només la data inicial només es recuperaran les disposicions d'aqueixa data.

Organismes

Podeu restringir la cerca de beques per l'organisme origen de la disposició entre conselleries i altres entitats.

Operadors vàlids

Podeu utilitzar operadors per a la realització de consultes més avançades en els camps de text lliure.

Com ja hem explicat, per defecte la cerca per diverses paraules uneix els termes amb l'operador "AND". Però es poden fer busques més especifiques utilitzant altres operadors:

Operador booleà "o"

Si volem buscar disposicions on apareix un terme o un altre o ambdós.

Per exemple 'universitat o valència' ens donarà resultats on apareix només la paraula universitat, només la paraula valència o on apareixen totes dues.

Frases exactes

Si volem cercar per frases exactes hi inclourem les paraules entrecomillades.

Per exemple, la consulta entrecomillada "Universitat de València" no trobarà resultats de la Universidad Politècnica de València.

Truncament

Amb els símbols "?" i "*" podrem fer cerques per truncament.

Amb l'interrogant podrem substituir un sol caràcter.

Per exemple, Universi?a? ens trobarà resultats d''Universitat' i 'Universidad'.

Amb l'asterisc podrem substituir un o més caràcters.

Per exemple, Universita* recuperarà resultats d''Universitat' o 'Universitats'.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional