Ajuda: Convenis colectius

Què puc trobar en la secció de convenis col·lectius?

Informació relativa als convenis col·lectius sectorials o d'empresa publicats en el Diari Oficial.
 

Si voleu fer una cerca completa que comprenga també els convenis amb incidència a la Comunitat Valenciana publicats en els butlletins oficials de la província o en el BOE us recomanem l'ús del cercador de convenis col·lectius de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Com cercar?

A més de realitzar la consulta per títol i text podeu restringir la cerca per camps específics:

Dates de publicació

La possibilitat de cercar per rang de dates de publicació. Introduint només la data inicial només es recuperaran les disposicions d'aqueixa data. Per a cercar per data de publicació haureu de consultar la cerca avançada.

Tipus de conveni

Es podrà restringir la consulta per un tipus de conveni específic.

Operadors vàlids

Podeu utilitzar operadors per a la realització de consultes més avançades en els camps de text lliure.

Com ja hem explicat, per defecte la cerca per diverses paraules uneix els termes amb l'operador "AND". Però es poden fer busques més especifiques utilitzant altres operadors:

Operador booleà "o"

Si volem buscar disposicions on apareix un terme o un altre o ambdós.

Per exemple 'universitat o valència' ens donarà resultats on apareix només la paraula universitat, només la paraula valència o on apareixen totes dues.

Frases exactes

Si volem cercar per frases exactes hi inclourem les paraules entrecomillades.

Per exemple, la consulta entrecomillada "Universitat de València" no trobarà resultats de la Universidad Politècnica de València.

Truncament

Amb els símbols "?" i "*" podrem fer cerques per truncament.

Amb l'interrogant podrem substituir un sol caràcter.

Per exemple, Universi?a? ens trobarà resultats d''Universitat' i 'Universidad'.

Amb l'asterisc podrem substituir un o més caràcters.

Per exemple, Universita* recuperarà resultats d''Universitat' o 'Universitats'.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional