Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ACORD de 27 de setembre de 2013, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb l'article 152 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la Generalitat. [2013/10390]

(DOGV núm. 7146 de 06.11.2013) Ref. Base de dades 010079/2013

ACORD de 27 de setembre de 2013, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb l'article 152 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la Generalitat. [2013/10390]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat, en la reunió celebrada el dia 27 de setembre de 2013, ha adoptat l’acord següent:
1. De conformitat amb les negociacions previstes mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat, de data 12 de març de 2013, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies manifestades en relació amb l’article 152 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d’Organització de la Generalitat, ambdós parts les consideren resoltes, basant-se en el compromís per part de la Generalitat de modificar la redacció del precepte controvertit per a aclarir la seua adequació a la normativa estatal aplicable de conformitat amb l’orde constitucional de distribució de competències, partint de la consideració del personal afectat la integració del qual procedisca si és el cas com a laboral indefinit.
En raó a l’acord aconseguit, ambdós parts coincidixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades en relació amb les disposicions previstes en este acord i conclosa la controvèrsia plantejada.
1. Comunicar este acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present Acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Madrid, 27 de setembre de 2013

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

El conseller de Presidència Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER

linea
Mapa web