Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 28 de juliol del 2005, de la Direcció General d'Ensenyament i de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es prorroga i completa per al curs 2005-2006 la Resolució de 15 de juny del 2001, completada per les Resolucions de 26 de juny del 2002, de 9 de juliol del 2003 i de 30 de juny del 2004, per les que es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5084 de 02.09.2005
Número identificador:  2005/9602
Referència Base de Dades:  4506/2005
 

  • Anàlisi jurídica

    Texto
    Texto Texto2
    Data d'entrada en vigor: 03.09.2005