Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2004, de la Direcció General d'Ensenyament i de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es prorroga i completa per al curs 2004-2005 la Resolució de 15 de juny de 2001, completada per les resolucions de 26 de juny de 2002 i de 9 de juliol de 2003, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres d'Educació Secundària.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 4802 de 21.07.2004
Número identificador:  2004/X7172
Referència Base de Dades:  3271/2004
 

  • Anàlisi jurídica

    Texto
    Texto Texto2
    Data d'entrada en vigor: 22.07.2004