Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8366 de 22.08.2018
Número identificador:  2018/8055
Referència Base de Dades:  008016/2018
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/8055]

Advertida una omissió en el resolc sisé de la Resolució de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 7 d'agost de 2018, es procedeix a la seua correcció.On diu:«Sisé. Condicions de la contractació

La conversió a indefinit del contracte haurà d'efectuar-se posteriorment a la publicació de la present convocatòria de subvencions per a l'exercici 2018»;Ha de dir:«Sisé. Condicions de la contractació

1. La conversió a indefinit del contracte haurà d'efectuar-se posteriorment a la publicació de la present convocatòria de subvencions per a l'exercici 2018.

2. La persona treballadora ha d'haver figurat d'alta de manera ininterrompuda en l'entitat ocupadora durant almenys els 30 dies previs a la conversió».València, 17 d'agost de 2018.– El director general del SERVEF: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web