Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 20222023Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9390 de 25.07.2022
Número identificador:  2022/7090
Referència Base de Dades:  006826/2022
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 20222023 [2022/7090]

Advertit un error en la publicació de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023 (DOGV 9389, 22.07.2022), consistent en l'omissió de l'annex VIII, es corregeix mitjançant la publicació de l'annex esmentat.

Mapa web