Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el TreballTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9319 de 13.04.2022
Número identificador:  2022/2769
Referència Base de Dades:  003182/2022
 RESOLUCIÓ de 22 de març de 2022, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es reconeixen els millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals, presentats prenent com a base la Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. [2022/2769]

Considerant la Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Presidència de l'INVASSAT, per la qual es regula el procediment de concessió, en 2021, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals (DOGV 9104 / 10.06.2021).Tenint en compte que amb data 10 de febrer de 2022 es va publicar en la pàgina web de l'INVASSAT la composició del jurat per a l'atorgament dels guardons als millors treballs fi de màster en Prevenció de Riscos Laborals.

Considerant l'acta de la reunió de 7 de març de 2022, del jurat per a l'atorgament de guardons a les persones autores dels millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals, presentats conforme a la Resolució de 22 d'abril de 2021 esmentada en el paràgraf anterior, en la qual es proposen a la Presidència de l'INVASSAT els següents treballs fi de màster per a ser guardonats:

El president de l'INVASSAT resolAtorgar els guardons a les següents persones autores dels millors treballs fi de màster o de grau universitari o d'especialitat en Prevenció de Riscos Laborals, defensats a la Comunitat Valenciana durant 2021, denominats Premis al Coneixement en Prevenció de Riscos Laborals.València, 22 de març de 2022.– El president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web