Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Massanassa. Convocatòria d'una plaça d'inspector de la policia local per promoció interna.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7904 de 26.10.2016
Número identificador:  2016/7924
Referència Base de Dades:  007990/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, B/A2
    Descriptors toponímics: MassanassaConvocatòria d'una plaça d'inspector de la policia local per promoció interna.

[2016/7924]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 181, de data 19 de setembre de 2016, es van publicar les bases de la convocatòria per a la selecció d'una plaça d'inspector de la policia local de Massanassa, per promoció interna, vacant en la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en extracte en el Boletín Oficial del Estado.Massanassa, 3 d'octubre de 2016.– L'alcalde: Vicente Pastor Codoñer.

Mapa web