Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de Policia Local de l'Ajuntament de Quart de Poblet, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8819 de 25.05.2020
Número identificador:  2020/3647
Referència Base de Dades:  003827/2020
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, subgrup C1. Títol de Batxiller o tècnic de Formació Professional
    Descriptors toponímics: Quart de PobletExtracte de la convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de Policia Local de l'Ajuntament de Quart de Poblet, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal. [2020/3647]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 36, de 21 de febrer de 2020, es van publicar la convocatòria i les bases específiques per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de Policia Local de l'Ajuntament de Quart de Poblet, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quart de Poblet, 22 de maig de 2020.– L'alcaldessa: Carmen Martínez Ramírez.

Mapa web