Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades del Decret 191/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es regulen els òrgans de gestió de l'Agència Valenciana de Salut.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6962 de 11.02.2013
Número identificador:  2013/862
Referència Base de Dades:  001385/2013
 CORRECCIÓ d'errades del Decret 191/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es regulen els òrgans de gestió de l'Agència Valenciana de Salut. [2013/862]

S'ha advertit un error en la publicació de la disposició esmentada (DOCV 6929, 24.12.2012), i es corregix a continuació.En l'apartat 6 de l'article 7.

On diu:

«6. De la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut depenen directament les direccions generals següents:

a. Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat

b. Direcció General de Recursos Econòmics

c. Direcció General d'Assistència Sanitària

d. Direcció General d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient

e. Direcció General de Salut Pública»;Ha de dir:

«6. De la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut depenen directament les direccions generals següents:

a. Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat

b. Direcció General de Recursos Econòmics

c. Direcció General d'Assistència Sanitària

d. Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

e. Direcció General d'Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient

f. Direcció General de Salut Pública».

Mapa web