Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament d'Alzira. Convocatòries del cos de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7957 de 13.01.2017
Número identificador:  2016/10201
Referència Base de Dades:  000409/2017
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: AlziraConvocatòries del cos de policia local. [2016/10201]

Per mitjà del present anunci s'informa que en el Butlletí Oficial de la Província de València número 236, de data 9 de desembre de 2016, s'ha publicat l'enllaç a la convocatòria per a cobrir les places següents:

Funcionari en propietat– Nombre de places: dues.

– Escala: administració especial.

– Subescala: serveis especials.

– Classe: policia local.

– Categoria: oficial.

– Forma de provisió: concurs oposició.

– Torn: promoció interna.

– Expedient: 3750/16 (convocatòria 14/16).– Nombre de places: dues.

– Escala: administració especial.

– Subescala: serveis especials.

– Classe: policia local.

– Categoria: agent.

– Forma de provisió: una per oposició lliure i una altra per concurs de mèrits.

– Torn: una lliure, una mobilitat.

– Expedient: 3744/16 (convocatòria 16/16).El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província de València (quan siga procedent) i en el web municipal www.alzira.es, apartat «Ocupació pública».Alzira, 13 de desembre de 2016.– L'alcalde: Diego E. Gómez i Garcia.

Mapa web