MÒDUL DE REMITENTS (Versió 3.2.0)
   
Usuari:
Contrasenya:
Certificat
Accepta
Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat o empleada públics o persona física, emesos per l'ACCV. També s'admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en VALIDe

Con carácter, se puede tramitar con DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y con los certificados de persona jurídica, empleado o empleada públicos o persona física, emitidos por la ACCV. También se admiten todos los certificados reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Le recomendamos que compruebe la validez del certificado en VALIDe
 
La versió actual permet els formats ODT, DOC i RTF. Us recomanem l'ús del programari lliure LibreOffice per a l'elaboració dels documents; a més de l'estalvi en llicències, repercuteix en una millora en la interoperabilitat.

La versión actual permite los formatos ODT, DOC y RTF. Le recomendamos la utilización del software libre LibreOffice para la elaboración de documentos; además del ahorro en licencias, repercute en una mejora en la interoperabilidad.

Es poden descarregar des d'ací  / Se pueden descargar desde aquí.
 
IMPORTANT! Si teniu qualsevol mena d'incidéncia técnica, poseu-vos en contacte amb CAU TIC (963 985 300)
¡¡IMPORTANTE! Si tiene cualquier tipo de incidencia técnica, póngase en contacto con CAU TIC (963 985 300)