Dimarts, 25 de juny de 2024    
 
Sol·licitud d'alta com a organisme remitent
 
    Dades de l'organisme
* CIF/NIF:
* Organisme:
* Adreça:
* CP: * Població: * Província:
 
    Dades de la persona de contacte
* NIF/NIE: * Nom:
* 1r cognom: * 2n cognom:
* Telèfon: Mòbil:
* e-mail: * Càrrec:
* L'usuari assignat a aquest lloc podrà realitzar enviaments en nom de distints organismes?              
D'acord