REIAL DECRET 376/2019, de 14 de juny, pel qual es nomena Ximo Puig i Ferrer president de la Generalitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8571 de 15.06.2019
Número identificador:   2019/6167
Referència Base de Dades:  005650/2019
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Administració de l'Estat
  Grup temàtic: Nomenaments i cessament, Legislació
  Matèries: Organització de l'administració
  Descriptors:
    Temàtics: nomenament, alts càrrecs, X legislatura, Presidència de la Generalitat


 • REIAL DECRET 376/2019, de 14 de juny, pel qual es nomena Ximo Puig i Ferrer president de la Generalitat Valenciana. [2019/6167]

  De conformitat amb el que disposen els articles 152.1 de la Constitució i 27.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana,  Nomene Ximo Puig i Ferrer president de la Generalitat Valenciana, elegit per les Corts Valencianes en la sessió celebrada els dies 12 i 13 de juny de 2019.  Madrid, 14 de juny de 2019  FELIPE R.  El president del Govern,

  PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN