Detectada errada al paràmetre : accessibilitathttps://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/o/1999/07/14/(2)/accessibilitatFormat correcte de la url ELI:


https://dogv.gva.es/va/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format