Val / Cas

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Publicat en:   DOGV núm. 8202 de 30.12.2017
Entrada en vigor :   31.12.2017
Origen disposició :   Presidencia de la Generalitat
Referència Base de Dades:   011728/2017
Número identificador:   2017/12159
Estat :   Vigent
Data de fi de Vigència:  
Compendi :   Enllaç al Compendi
 

Permalink ELI:

https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/l/2017/12/28/20/con/
Seleccionar redacció :