Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de gener de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven el llistat definitiu d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova [2023/649]

(DOGV núm. 9519 de 25.01.2023) Ref. Base de dades 000824/2023


S'ha advertit un error en la Resolució de 10 de gener de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'aproven el llistat definitiu d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova, publicada en el DOGV número 9517, de 23 de gener de 2023, en concret en la relació definitiva de persones admeses en el concurs oposició, per la qual cosa es reprodueix novament.

Mapa web