Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/08R01/147, per obligacions contretes en 2021 i 2022. [2023/2774]

(DOGV núm. 9556 de 17.03.2023) Ref. Base de dades 002810/2023


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
    Grup temàtic: 000D'acord amb els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives el Consell, amb la deliberació prèvia,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'expedient de rescabalament ERESAR/2022/08R01/147 per la prestació del servei de gestió d'estades en residències per a majors CP04 durant el mes d'octubre de 2022 i octubre 2021, per un import total de 2.703.083,92 € (IVA inclòs).

Segon

Autoritzar la imputació al pressupost corrent del 2023 les obligacions econòmiques generades en 2021 i 2022 per un import de 2.703.083,92 € (IVA inclòs).València, 10 de març de 2023La consellera secretària,

AITANA MAS MASMapa web