Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 10 de març de 2023, del Consell, d'autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2023/08R01/4, per obligacions contretes en 2022. [2023/2773]

(DOGV núm. 9556 de 17.03.2023) Ref. Base de dades 002809/2023


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
    Grup temàtic: 000D'acord amb els articles 39.5 i 106.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, a proposta de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives el Consell, amb la deliberació prèvia,

ACORDAPrimer

Autoritzar l'aprovació per la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'expedient de rescabalament ERESAR/2023/08R01/4 per la prestació del servei de gestió d'estades residències majors AC1 i CP07 durant el mes de novembre de 2022 per un import total d'1.349.892,68 euros (IVA inclòs).Segon

Autoritzar la imputació al pressupost corrent del 2023 les obligacions econòmiques generades en 2022 per un import d'1.349.892,68 euros (IVA inclòs).València, 10 de març de 2023La consellera secretària,

AITANA MAS MAS

Mapa web