Ficha docv

Ficha docv

DECRET 11/2022, de 14 de maig, del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. [2022/4257]

(DOGV núm. 9339 de 14.05.2022) Ref. Base de dades 004041/2022


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
  Grup temàtic: Legislació, Nomenaments i cessament
  Matèries: Organització de l'administració
  Descriptors:
    Temàtics: nomenament, alts càrrecs, X legislatura, Conselleria d'Hisenda i Model EconòmicDe conformitat amb el que estableixen l'article 29.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i els articles 12.1, lletra c, 29.1 i 34.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,DECRETENomenar Arcadi España García, com a conseller d'Hisenda i Model Econòmic.Aquest decret tindrà efectes des del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 14 de maig de 2022El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

Mapa web