Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d'auxiliar d'oficis (instal·lacions esportives), convocades per la Resolució de 18 de maig de 2021. [2021/7770]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007249/2021
Aquest rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establerts en la convocatòria de les proves selectives d'accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, de personal laboral fix, categoria d'auxiliar d'oficis (instal·lacions esportives), fa públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses (annex I).

Es demana a les persones opositores que verifiquen no sols estar-hi admeses, sinó que les dades personals que hi figuren (cognoms, nom, DNI) siguen correctes.

Les reclamacions sobre les llistes publicades es podran presentar dins el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), al registre de la Gerència de la Universitat de València, avinguda de Blasco Ibáñez, número 13 (nivell 1), València.València, 13 de juliol de 2021— La rectora, p. d. (Resolució 12.01.2021), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.ANNEX I

Llista provissional de persones admesesNIF COGNOMS NOM MESURES

****863** AGUSTI FABRA CELIA

****347** ALONSO MORCILLO JORGE LUIS

****979** AMADO FERRIZ JOSE

****328** AMADOR MOSCARDO ROBERTO

****344** AMO MARTINEZ VICENTE

****274** ANADON LAZARO VICTOR MANUEL

****686** ARNAL JULIAN JUAN JOSE

****649** ARNAU PERIS ALEXANDRE

****417** ARNAU PERIS NEREA

****539** AROCA GARCIA ANTONIO

****049** ARRIBAS NAVARRO JESUS

****316** ASENSIO BANACLOCHE NATALIA

****844** BOCOS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

****407** BONASTRE RODRIGUEZ AMADOR

****969** BONORA GUASP GERMAN

****949** BREVIA CHINCHILLA MIGUEL

****702** CERDAN MURCIA EVA 2,6

****205** CORRAL PLANA JUAN PEDRO

****762** COSTEA MUÑOZ NATALIA

****091** DE KEE TORRES GAETANE

****133** DELGADO LARA OSCAR

****791** DIAZ OLIVERA MARCOS

****368** DIEGO PENADES DAVID

****706** DOLERA RAMIS MARIA

****873** DOMINGO MARTINEZ JAVIER

****642** EDO APARICIO MIGUEL ANGEL

****997** ESCOLASTICO ROZALEN LUIS

****152** ESPAÑA BENLLOCH FRANCISCO

****618** FERRER PALAU MARIA AMPARO

****986** GANDIA SANCHIS JOAN

****186** GARCIA RODRIGUEZ MARIA ELENA

****398** GARCIA SOLAZ ANTONIO

****989** GOMEZ CAMPOS MAXIMO

****359** GONZALEZ BOTET ELIA

****449** GONZALEZ MORET FERNANDO

****052** IBORRA ROSALENY MARIA CONSUELO

****912** IZQUIERDO GONZALEZ ELOY

****618** LEAL LAORDEN ANTONIO

****746** LERMA FURIO VIOLETA

****176** MARCH ROSSELLO DAVID

****564** MARIN ROIG RAMON EMILIO

****377** MARQUES VALENCIA MARIA SONIA

****298** MARTIN HEREDIA ANGEL

****420** MARTINEZ FALOMIR FRANCISCO SALVADOR

****236** MARTINEZ MUÑECAS CARLOS

****230** MERCADO ALBA FRANCISCO

****802** MERINO RUBIO FRANCISCO JOSE

****189** MOLTO PORTACELI MANUEL

****720** MORALES CAMACHO EMILIO

****593** MORENO BLASCO RAUL

****364** MUÑOZ RODRIGUEZ EVA

****450** NARBONA SAEZ ROSA JOSEFA

****250** NAVARRO BENAVENT ALBERTO

****225** NAVARRO BUENO CARLOS

****317** NOGUES SAEZ ALBERTO GUILLERMO

****192** ORTS SANZ CARLOS

****090** PAREJA TORTAJADA VICENTE

****368** PELAEZ PEÑA MIGUEL ANGEL

****605** PEÑARROCHA VAÑO CARLOS

****826** PIA ROIG FRANCESC

****654** PICAZO BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL

****046** PONS FERRER MANUEL

****291** RUIZ JIMENEZ ANTONIO

****032** SALVADOR HERRAIZ MARIA ISIDORA

****694** SANCHEZ PIQUERES ENRIQUE

****666** SIGNES TARRASO TERESA

****839** SOTO MARTINEZ FABIAN

****260** TARODO PACHON CARLOS

****078** TIERNO GOMEZ LUIS

****748** TOMA ENACHE ADRIAN

****343** VALLS TEN ESTHER

Mesures:

2. Ampliació de temps de durada de l'exercici.

6. Altres.

LLISTA PROVISSIONAL DE PERSONES EXCLOSESçNIF COGNOMS NOM MOTIUS EXCLUSIÓ

****787** AFUFF ZIDAN ZIDAN MAJDOLIN 6

****698** GARCIA GARCIA JOSE ROBERTO 2-4

****026** MERINO NUÑEZ DOMINGO 6

****803** MURILLO HIDALGO MARIO 2

Motius d'exclusió:

2. No tenir la titulació o el requisit de valencià exigits en la convocatòria.

4. No abonar els drets d'examen.

6. No adjuntar fotocòpia del DNI o que siga il·legible.Mapa web