Ficha docv

Ficha docv

Informació pública del balanç final de dissolució de la cooperativa. [2021/7309]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/7309
L'assemblea general extraordinària de l'entitat Todopizza Cooperativa Valenciana, amb CIF F42513937 celebrada el dia 13 de febrer de 2021, amb l'assistència dels dos socis presents, va adoptar: l'aprovació del balanç final de la Cooperativa.Balanç:ACTIU 41.639,52 PATRIMONI NET -20.431,78

– Actiu no corrent 30.357,69

– Actiu corrent 11.281,83 PASSIU 62.071,30TOTAL 41.639,52 TOTAL 41.369,52Benidorm, a 12 de març de 2021.– La liquidadora: Valentina Pilar Lozano Juan.

Mapa web