Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dona publicitat a les autoritzacions ambientals integrades i les seues modificacions atorgades per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. [2021/7257]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 007257/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: empresa privadaDe conformitat amb el que s'estableix en l'article 42 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana, les resolucions administratives mitjançant les quals s'hagueren atorgat o modificat les autoritzacions ambientals integrades seran objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, resolc:Article únic

Donar publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les autoritzacions ambientals integrades, atorgades a diferents activitats industrials mitjançant les resolucions del director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que s'esmenten en l'annex de la present resolució.

El contingut íntegre de les resolucions pot consultar-se en l'adreça d'internet: https://ricv.gva.es/ricv_buscaweb/València, 18 de juny de 2021.– El director general de Qualitat i Educació Ambiental: Joan Piquer Huerga.ANNEXResolució de 26 de febrer de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica, amb caràcter no substancial, l'autorització ambiental integrada número 733/AAI/CV, atorgada a la mercantil Equipe Cerámicas, SL, per a fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat a Figueroles (Castelló), carretera CV-190 km 9,1, amb NIMA 1200001436. Expedient 046/21 IPPC.Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es procedeix al canvi de titularitat d'INCOAZUL, SL, amb CIF B12443529, a favor de Porcelanite Dos, SL (Centre 2), amb CIF B12479259, del titular de l'autorització ambiental integrada 395/AAI/CV i de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle AGEI/152/CV atorgades per a les instal·lacions de fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat, situades en el camí Foies Ferraes, s/n, de l'Alcora (Castelló), amb NIMA 1200001016. Expedient 086/07 IPPC.Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, de canvi de titularitat, a favor de la mercantil Pamesa Cerámica, SL, de l'autorització ambiental integrada número 279/AAI/CV, atorgada el 30.04.2008 per a fabricació de taulells a Castelló, carretera de l'Alcora, quadra la Torta 2, l'anterior titular de la qual va ser Taulell, SL (Centre 1). NIMA 1200000022. Expedient 109/06 IPPC.Resolució de 3 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa ARCELORMITTAL ESPAÑA, SA, per a una indústria de laminació en fred de bobines d'acer amb possibilitat de recobriment metàl·lic situada en la carretera Accés IV Plana, PK 3,9 del terme municipal de Sagunt (València), amb NIMA 4600012776, i inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 156/AAI/CV. Expedient 075/20 IPPC.Resolució de 4 de març de 2021, de la Direcció General Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Cerámica Ribesalbes, SA, per a una indústria de fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat, situada en la carretera Onda-Ribesalbes, km 3.3 del terme municipal d'Onda (Castelló), inscrita en el Registre d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 364/AAI/CV i NIMA 1200000320, Expedient 132/20 IPPC.Resolució d'11 de març de 2021, de la Direcció General Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Sertego Servicios Medioambientales, SLU, per a l'activitat d'emmagatzematge temporal de residus perillosos i no perillosos, situada en el terme municipal de Chiva (València), inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 614/AAI/CV i amb NIMA 4600008401. Expedient 104/17 IPPC.Resolució de 12 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa QUIMICER, SLU, per a una indústria de fabricació de frites i esmalts ceràmics situada en la carretera Onda – Ribesalbes, km 5 del terme municipal d'Onda (Castelló), amb NIMA 1200000975, i inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 284/AAI/CV. Expedient 027/20 IPPC.Resolució de 12 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Emsur Saymopack, SL, per a una indústria de flexografia, situada en el terme municipal d'Algemesí (València), inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 701/AAI/CV i amb NIMA 4600019360. Expedient 052/20 IPPC.Resolució de 15 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa Torrecid, SA, per a una indústria de fabricació de frites i esmalts ceràmics situada en la carretera de Castelló C-232, km 22 i 21,7 del terme municipal de l'Alcora (Castelló), amb NIMA 1200002396, i inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 417/AAI/CV. Expedient 129/20 IPPC.Resolució de 17 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa PPG Ibérica, SA, per a una fàbrica de pintures, resines, adhesius i productes intermedis situada al carrer Riu Vinalopó, 3 del terme municipal de Quart de Poblet (València), amb NIMA 4600000023, i inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 334/AAI/CV. Expedient 063/19 IPPC.Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica, amb caràcter no substancial, l'autorització ambiental integrada número 682/AAI/CV, atorgada a la mercantil Best Surface, SL, per a fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat a l'Alcora (Castelló), carretera Castelló-Terol, km 19,7, DS Foies 5D, amb NIMA 1200004431. Expedient 005/21 IPPC.Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció General Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es modifica no substancialment l'autorització ambiental integrada atorgada a l'empresa AISCAN, SL, per a les instal·lacions de fabricació de productes metàl·lics, situada en el terme municipal de Biar (Alacant), inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 665/AAI/CV i amb NIMA 0300000835. Expedient 030/20 IPPC.Resolució de 31 de març de 2021, de la Direcció General Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s'autoritza a l'empresa BP Oil España, SAU, per a realitzar proves preliminars de caràcter experimental per a verificar, a escala industrial, la viabilitat de produir combustibles (biodièsel) a partir d'olis de cuina usats (Used Cook Oil, en endavant UCO), situada en el polígon industrial El Serrallo, s/n, de Castelló de la Plana, inscrita en el Registre d'instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 035/AAI/CV i NIMA 1200001720. Expedient 134/16 IPPC.

Mapa web