Ficha docv

Ficha docv

Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 210/2020. [2021/6727]

(DOGV núm. 9133 de 22.07.2021) Ref. Base de dades 2021/6727
Javier Saint-Marc Gutiérrez, lletrat de l'Administració de justícia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vila-real, faig saber que aquest jutjat ha ordenat la publicació d'aquest acte de comunicació de notificació a Timotei Costache:

Procediment: judici verbal núm. 210/2020.

Acte processal que es publica: sentència de 15-01-2021.

El text íntegre de la resolució que es publica es podrà consultar i/o se'n podrà obtindre una còpia en la secretaria d'aquest jutjat en hores d'audiència.Vila-real, 20 d'abril de 2021.– El lletrat de l'Administració de justícia: Javier Saint-Marc Gutiérrez.

Mapa web