Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'estudi de detall per a elevació d'altures en edifici d'aparcament al carrer Ondulada cantó amb carrer Santa Cristina. [2021/3312]

(DOGV núm. 9056 de 08.04.2021) Ref. Base de dades 003160/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: BenidormPer Resolució de la regidora delegada d'Urbanisme número 1151/2021 de data 23 de març de 2021, s'ha resolt sotmetre a informació pública l'estudi de detall per a elevació d'altures en edifici d'aparcament en carrer Ondulada, cantó amb carrer Santa Cristina, promogut per la mercantil Ibertele, SL, juntament amb el conveni urbanístic per a la gestió i execució de l'estudi de detall.

Durant el termini de vint dies, des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, els interessats podran consultar l'esmentat document en les dependències del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benidorm, plaça de Ses Majestats els Reis d'Espanya, núm. 1, de 09.00 a 14.00 hores, i en la pàgina web: www.benidorm.org, i formular, en igual termini, les al·legacions que estimen pertinents.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 57.1.a de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, es dona publicació al present anunci per a general coneixement.Benidorm, 23 de març de 2021.– La regidora delegada d'Urbanisme: Lourdes Caselles Domenech.

Mapa web