Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19. [2020/5880]

(DOGV núm. 8862 de 21.07.2020) Ref. Base de dades 005623/2020
Advertit un error en la resolució de referència, publicada en el DOGV número 8861, de 18 de juliol de 2020, en la versió en valencià, es procedeix a la seua esmena.1. En el punt 1.3.1 relatiu a l'ús de mascareta, de l'apartat 1.2 de l'annex I de l'Acord de 19 de juny, del Consell,On diu:

«1.3.1. Les persones de sis anys, d'ara en avant, estan obligades a l'ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic»;Ha de dir:

«1.3.1. Les persones de sis anys en avant estan obligades a l'ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic».

Mapa web