Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3715]

(DOGV núm. 8821 de 27.05.2020) Ref. Base de dades 003895/2020


En la publicació de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. (DOGV número 8819, de 25.05.2020), s'observa una errada en l'annex III, que es corregeix i es publica a continuació.Mapa web