Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades del Decret 46/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana. [2020/1965]

(DOGV núm. 8754 de 04.03.2020) Ref. Base de dades 002078/2020
Advertides errades en el decret de referència, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8522, de 4 d'abril de 2019, procedeix la correcció en els termes següents:1. En l'annex II, Transferències de carreteres als ajuntaments (trams de carretera que seran camins de domini públic), s'ha de suprimir la fila següent de les pàgines 16062 i 16087:«8402 Tram de l'antiga N-325 entre l'enllaç de l'estació i l'inici de la variant sud-est de Novelda CHOPVT Novelda 5.005»2. En l'annex II, Transferències de carreteres als ajuntaments (trams de carretera que seran camins de domini públic), en les pàgines 16063 i 16088, on diu:«9092 Tram antic de la CV-909 tallat pel pas a nivell a Albatera DAL Albatera 576»

Ha de dir:«9092 Tram antic de la CV-909 tallat pel pas a nivell a San Isidre DAL San Isidro 576»València, 25 de febrer de 2020.– El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer. El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: Arcadi España García.

Mapa web