Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, d'ampliació del termini d'inscripció previst en la Resolució de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2012/4642]

(DOGV núm. 6772 de 11.05.2012) Ref. Base de dades 004677/2012
Atés que la Resolució de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, ha sigut publicada el dia 3 de maig de 2012, i que el termini havia d'haver començat el 30 d'abril i finalitza el 9 de maig, resolc ampliar el termini d'inscripció fins al 14 de maig.València, 3 de maig de 2012.- El director general de Formació i Qualificació Professional: Felipe Codina Bellés.

Mapa web