Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ 357/X del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, aprovada en la sessió del 10 de juny de 2021. [2021/6704]

(DOGV núm. 9114 de 25.06.2021) Ref. Base de dades 006284/2021

RESOLUCIÓ 357/X del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, aprovada en la sessió del 10 de juny de 2021. [2021/6704]
El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió realitzada el dia 10 de juny de 2021, una vegada debatut, d’acord amb l’article 141 de l’RCV, el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 141.3.5è. de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana:

RESOLUCIÓ

El Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Palau de les Corts Valencianes
València, 10 de juny de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

La secretària primera
CRISTINA CABEDO LABORDA

linea
Mapa web