Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ 343/X, de 20 de maig de 2021, del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19, aprovada en la sessió del 20 de maig de 2021. [2021/5749]

(DOGV núm. 9098 de 02.06.2021) Ref. Base de dades 005389/2021

RESOLUCIÓ 343/X, de 20 de maig de 2021, del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19, aprovada en la sessió del 20 de maig de 2021. [2021/5749]

El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió realitzada el dia 20 de maig de 2021, una vegada debatut, d’acord amb l’article 141 de l’RCV, el Decret llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 141.3.5è. de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana:


Resolució

El Ple de les Corts Valencianes, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19.

Palau de les Corts Valencianes

València, 20 de maig de 2021

El president
ENRIC MORERA I CATALÀ

La secretària primera
CRISTINA CABEDO LABORDA

linea
Mapa web