Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓN 3/X, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió del 23 d'abril de 2020. [2020/3113]

(DOGV núm. 8801 de 29.04.2020) Ref. Base de dades 003349/2020

RESOLUCIÓN 3/X, de la Diputació Permanent, sobre la validació del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, aprovada per la Diputació Permanent en la sessió del 23 d'abril de 2020. [2020/3113]
La Diputació Permanent, en la reunió realitzada el dia 23 d’abril de 2020, una vegada debatut, d’acord amb l’article 131 de l’RCV, el Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, ha adoptat la resolució següent, que, d’acord amb l’article 141.3.5é de l’RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Resolució

La Diputació Permanent, d’acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 de l’RCV, ha acordat validar el Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.


Palau de les Corts Valencianes, València, 23 d’abril de 2020.– El president: Enric Morera i Català. El secretari segon: Luis Arquillos Cruz.

linea
Mapa web