Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a les qualificacions professionals següents: SEA536-3, Gestió i Coordinació en Protecció Civil i Emergències, i SEA596-3, Coordinació d'Operacions en Incendis Forestals i Suport a Contingències en el Medi Natural i Rural.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8760 de 12.03.2020
Número identificador:  2020/2389
Referència Base de Dades:  002485/2020
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a les qualificacions professionals següents: SEA536-3, Gestió i Coordinació en Protecció Civil i Emergències, i SEA596-3, Coordinació d'Operacions en Incendis Forestals i Suport a Contingències en el Medi Natural i Rural. [2020/2389]

S'ha advertit una errada per duplicitat en la publicació de la resolució esmentada (DOGV 1748; 10.03.2020), per la qual cosa s'anul·la l'annex II-1 de les pàgines 9721, 9722 i 9723. L'annex II-1 vàlid és el publicat en les pàgines 9733, 9734 i 9735 de la resolució.

Mapa web