Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ 280/X del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a paliar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, aprovada en la sessió de l'11 de març de 2021.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9043 de 17.03.2021
Número identificador:  2021/2693
Referència Base de Dades:  002434/2021
 RESOLUCIÓ 280/X del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a paliar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, aprovada en la sessió de l'11 de març de 2021. [2021/2693]

El Ple de les Corts Valencianes, en la reunió realitzada el dia 11 de març de 2021, una vegada debatut, d'acord amb l'article 141 de l'RCV, el Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 141.3.5è. de l'RCV, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Resolució

El Ple de les Corts Valencianes, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 141 de l'RCV, ha acordat validar el Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Palau de les Corts ValencianesValència, 11 de març de 2021El president

ENRIC MORERA I CATALÀLa secretària primera

CRISTINA CABEDO LABORDA

Mapa web