Ficha disposicion

Ficha disposicion

Correcció d'errades a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 164 de 25.05.1984
Referència Base de Dades:  0304/1984
 
 • Anàlisi jurídica

  Texto
  Texto Texto2
  Data d'entrada en vigor: 25.05.1984
  Notes: Correcció d'errades de la disposició que s'indica.
  Aquesta disposició afecta:
    Corregeix:
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Cultura, Educació i Ciència
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Valencià
  Descriptors:
    Temàtics: ensenyament d'idiomes, ensenyament públic, ensenyament privat, bilingüisme, llengua oficial, ensenyament obligatori , valencià, normalització lingüística, monografiesCORRECCIÓ d'errades a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 133 d'1 de desembre de 1983, i concretament a la publicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià s'han advertit els errors següents:

Article 15.2, línia 2:

Al text valencià, on diu: "seran legals a tots els efectes... ", ha de dir: "seran les legals a tots els efectes... ".

Article 28, línia 1:

Al text castellà on diu: "De igual manera deberán proceder los entes locales...", ha de dir: "De igual manera deberán proceder los entes públicos... ".

Mapa web