Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8677 de 14.11.2019
Número identificador:  2019/10777
Referència Base de Dades:  009736/2019
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

[2019/10777]

Detectades errades en l'annex I de la Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8657, de 16 d'octubre de 2019, i en el qual es relacionen els aspirants declarats aptes en la fase de pràctiques, es corregeixen de la manera que a continuació s'indica:

En la pàgina 43776, suprimir:ALOS BAQUERO, RAFAEL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓN PRIMARIAEn la pàgina 43777, suprimir:AMAT GONZALEZ, GEMA EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓN INFANTILEn la pàgina 43785, suprimir:BENIMELI TUR, VANESSA LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÉS

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS

València, 11 de novembre de 2019.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Mapa web