Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Benifaió. Ampliació de l'oferta d'ocupació pública de 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8674 de 11.11.2019
Número identificador:  2019/9834
Referència Base de Dades:  009622/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: BenifaióAmpliació de l'oferta d'ocupació pública de 2019. [2019/9834]

Per mitjà de l'Acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2019 es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per al 2019 (DOGV 8567, 11.06.2019).Per mitjà de l'Acord de la Junta de Govern Local de 15 d'octubre de 2019 s'ha modificat l'oferta esmentada amb la finalitat d'incloure-hi la següent plaça:OOP 2019-Personal funcionariGrup C1

Denominació Agent policia local

Lloc RLT A/5.7

Nombre de places 1

Escala Administració especial

Fonament legal 1 placa segons Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre (DT segona)

Data prevista per a la jubilació: octubre 2019

Benifaió, 15 d'octubre de 2019.– L'alcaldessa: Marta Ortiz Martínez.

Mapa web