Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Silla. Llista provsional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de comissari o comissària.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8673 de 08.11.2019
Número identificador:  2019/10218
Referència Base de Dades:  009548/2019
 Llista provsional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de comissari o comissària. [2019/10218]

En el Butlletí Oficial de la Província de València de 25 d'octubre de 2019 s'ha publicat la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de comissari/ària, pel procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema de concurs oposició, enquadrada en el grup professional A, subgrup A1, aprovada pel Decret 1539/2019, d'11 d'octubre.Silla, 25 d'octubre de 2019.– L'alcalde: Vicente Zaragozá Alberola.

Mapa web