Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8666 de 29.10.2019
Número identificador:  2019/10288
Referència Base de Dades:  009291/2019
 RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorguen subvencions de les previstes en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2019/10288]D'acord amb el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, han tingut entrada en el Gabinet del President determinades sol·licituds d'aquestes ajudes.

De conformitat amb l'article 8 del Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, que estableix l'òrgan competent per a l'atorgament de la subvenció, i amb el Decret 8/2019, de 26 de setembre de 2019, del president de la Generalitat, que desplega l'anterior, resolc:

Primer

Concedir l'ajuda per a cobrir les despeses de primera necessitat a què fa referència el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del Consell, desplegat pel Decret 8/2019, de 26 de setembre, del president de la Generalitat, per un import de 1.500 euros, a cadascuna de les persones que es relacionen en l'annex d'aquesta resolució.

Aquest import s'imputarà a l'aplicació 05.00.01.111.70.4, línia S0934, de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2019, que compta amb un import total de 13.500.000 euros.Segon

Autoritzar i disposar el crèdit de 1.500 euros a favor de les persones relacionades en l'annex d'aquesta resolució, que s'imputarà a l'aplicació 05.00.01.111.70.4 línia S0934, de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2019.Tercer

Reconéixer l'obligació i proposar el pagament de l'import de 1.500 euros a cadascuna de les persones relacionades en l'annex d'aquesta resolució.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició o, directament, un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 25 d'octubre de 2019.– El president de la Generalitat, p. d. (Ap seté, q), R 19.07.2019, DOGV de 22.07.2019), el sotssecretari: Emili Josep Sampio Morales.

ANNEX / ANEXO

Persones beneficiàries de les ajudes urgents establides

en el Decret 196/2019, de 20 de setembre, del ConsellPersona beneficiària NIF/NIE

ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA ***5796**

ROSARIO CAMPILLO ANDRES ***4762**

MARIA DEL CARMEN PATIÑO SIMO ***8041**

JULIO MOYA ALCARAZ ***6331**

JOSEFA MORENO GARCIA ***4963**

GABRIEL GRACIA SEMPERE ***2884**

JUAN ALFONSO PEREZ ARENAS ***8578**

MARIA PATRICIA GARAY TORRES ***7744**

RAMON ANIORTE AROS ***7558**

FRANCISCO BELMONTE CELEDONIO ***7523**

MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ VILLALGORDO ***7566**

MARIA ASUNCION MATEO ZARAGOZA ***0605**

MARIA DOLORES MURCIA RODRIGUEZ ***4260**

CONCEPCION GOMEZ HUERTAS ***4449**

MARIA CECILIA MAZON ESPINOSA ***1404**

ASUNCIÓN MARÍN SÁNCHEZ ***6129**

TRACY ANNABEL RAINBOW ****5046*

MONSERRATE GRAU MULA ***0519**

MARI ANGELES GARCIA ALMARCHA ***3766**

MARIA CARMEN MOLINA FERRER ***9602**

JOSÉ RODRIGUEZ CASES ***2871**

MARIA ISABEL ESQUIVA MARTIN ***1434**

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ GARCÍA ***5790**

MANUEL RUIZ CARRILERO ***5715**

ANTONIO JOSE BERNABEU FERNANDEZ ***8533**

JOSE MARIA GARCIA NICOLAS ***9608**

Mª DEL ROSARIO MEDINA MARTINEZ ***9944**

ANTHONY ROY JOHNSON ****0450*

CARMELO FAURA CANDEL ***7035**

JOAQUIN ORTUÑO MURCIA ***2943**

VICENTE CONESA GASCÓN ***3947**

MARIA DOLORES FERNANDEZ ORTIZ ***4879**

JOSEFINA CASES VEGARA ***7602**

DAVID STANLEY TITCHEN ****8609*

PILAR DEL CARMEN CONESA CAÑIZARES ***8763**

MARIA MATEO PORTUGUES ***6201**

MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ FIGUEROA ***5873**

FRANCISCO JOSE GAMBIN RIVES ***0653**

FRANCISCO MANUEL MARCOS TOMAS ***8236**

JOSE MANUEL RODRIGUEZ PARDINES ***8532**

JOSÉ AGUSTÍN VALERO MARTINEZ ***8864**

JOSE MANUEL MORA CASTELL ***7989**

RACHIDA SOUKRAT ****5033*

JADE NICOLE STRATTON ****3092*

VICENTE ZAPLANA TRIGUEROS ***1124**

JOSE MARIA TEJUELO RIQUELME ***4872**

CARMEN MESEGUER HERNÁNDEZ ***6393**

CARMEN FERRANDEZ ESTAÑ ***4327**

ISABEL ROSARIO MARIN ANDREU ***9883**

CARMEN VERDU VERA ***2295**

CAYETANO FLORES BERNA ***8535**

ELVIRA JIMENEZ RUIZ ***7170**

CARMEN VEGARA CASES ***5396**

JOSE MANUEL ANDRES CABRERA ***8033**

GINES FENOLL PASTOR ***2189**

JOSE RAMON ESQUIVA ROCAMORA ***7317**

JOSEFA LUCAS CANO ***5701**

ABDENBI BOUKRAA ****5698*

VICTOR MANUEL LARROSA ALVAREZ ***4544**

JOSE CASELLES CUADRADO ***5342**

MOHAMED ZIYANI BOUBAKRI ***7875**

GABRIEL GARCIA VIDAL ***6584**

MABROUKA BENSAAD ****5977*

YOLANDA FERRANDEZ BALLESTER ***0122**

JOSE ANTONIO BALLESTER TOMAS ***8765**

LUISA AGUILAR MURCIA ***0336**

ASUNCION CRUZ AGUILAR ***5297**

JOSE JAVIER SOTO SANCHEZ ***9374**

FILOMENA LOPEZ BAILEN ***4965**

BERNARDO MATEO LOPEZ ***3841**

MANUEL GOMEZ ROCAMORA ***3665**

FRANCISCO VICTOR CANO RODES ***5822**

JOSÉ AGUILERA RODRIGUEZ ***6430**

GINES JUAN MARTINEZ ***4571**

JOSÉ RUIZ IBAÑEZ ***5429**

FRANCISCO ANDRES RUIZ ***2342**

OTHMAN TILAOUI LECHHAM ***2932**

FERNANDO ZERON GEA ***0392**

MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GRACIA ***1253**

ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ ***5952**

MANUEL RECH ESPINOSA ***0946**

ROBIN VICTOR NEWMAN ****4622*

JORGE GIERA HERNANDEZ ***4851**

MARIA DOLORES ZAPATA CABRERA ***4771**

ALEJANDRINA ANTEZANA MARQUINA ***9738**

MARGARETH KATHLEEN JENNINGS ****2729*

MARIA DEL CARMEN SANTOS VEGARA ***6042**

JOSE LARROSA MARTINEZ ***8551**

STEVEN BARLOW ****2078*

ANTONIO PADILLA ESCUDERO ***4580**

ENCARNACION OLTRA EGIO ***5491**

ANTONIO TORTOSA GARCIA ***6763**

INMACULADA MARTINEZ ANDREU ***6644**

JESUS RODRIGUEZ CASES ***6894**

ANTONIO DONAT ESPI ***1471**

MANUELA PORTUGUES ESCARABAJAL ***5949**

IGNACIO NOLASCO GOMIZ ***3743**

ROBERT BAILLY ****4213*

MARÍA VICTORIA PRIETO MARTÍNEZ ***9798**

FRANCISCO GARCIA PAMIES ***7573**

ALBERTO FERNANDEZ GUILLEN ***0296**

MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA ***2391**

MATILDE RUIZ MARTINEZ ***6054**

FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ ***7074**

MARIA JOSEFA RUIZ MARTINEZ ***7571**

MOHAMED REGRAGUI ****5761*

MARIA DEL PILAR VICENTE MATEO ***6328**

ANA ISABEL BOTELLA RUIZ ***2811**

MARIA ISABEL FUENTES GARCIA ***7995**

JOSE FRANCISCO BELDA MARTINEZ ***9298**

VICTOR MANUEL ARENAS GARCIA ***0242**

ANN LORNA KELLY ****8617*

LUIS EVELIO LOPEZ RIVERA ***2518**

MANUEL BERENGUER PERTUSA ***5974**

EL MATI EL HADDAOUI ES SAHELY ***9574**

MANUEL CASES VEGARA ***1348**

MIGUEL ANGEL GARCIA CUNEO ***6164**

MARIA PILAR CHUMILLAS FUENTES ***1614**

MARIA TERESA VERA BELMONTE ***6635**

MARÍA PILAR HERNÁNDEZ AVILÉS ***9737**

MANUEL ANTONIO LLOPIS BASTIDA ***8487**

MANUEL DAVID SOLIVELLA CASELLES ***1304**

MARIA PILAR BRAVO BALLESTA ***5858**

ROSA MARÍA PASTOR SELVA ***8591**

ENCARNACION SANTIAGO MORENO ***3752**

MARÍA LUISA CELDRAN ORTEGA ***2871**

CARMEN RICHART COLL ***4240**

LUISA AMADOR CARMONA ***0961**

JOSÉ BAS MOMPEAN ***1916**

BEATRIZ CASANOVA ALCARAZ ***5420**

MARIA SUSANA CHUMILLAS ALCOCER ***4587**

EMILIA JIMENEZ MANZANARES ***1216**

JOSE ANTONIO CASELLES RODRIGUEZ ***5054**

LUIS MOLERA RÓDENAS ***5669**

MOISES RODES PEREZ ***1547**

YOLANDA MUÑOZ FERNANDEZ ***9208**

ANTONIO MARTINEZ MURCIA ***9775**

ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ ***8204**

MANUEL MARCO PARDO ***4056**

M CARMEN GUTIERREZ NAVARRO ***7074**

ENCARNACION GRACIA RIQUELME ***5938**

MARIA CARMEN ANDRES ABADIA ***7611**

AMPARO DIAZ HEREDIA ***8545**

NIYERED COBO RIAÑOS ***2199**

PEDRO GALAN RUIZ ***1017**

DANIEL GARCIA MOLINA ***3542**

MARIA JESUS GIL FERRANDEZ ***7826**

TRINIDAD GARCIA HERNANDEZ ***4714**

ISABEL MATEO GALERA ***8233**

MARIA DOLORES CANDEL BALBUENA ***6833**

MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ENCINA ***2094**

JUVIZA ARCE VICTORIA ***2800**

JESUS BARBERA RIQUELME ***6767**

JOSE LUIS PATRICIO GARCIA ***9513**

MARIA ISABEL FERNANDEZ BERNA ***7123**

RAFAELA MARTINEZ HERNANDEZ ***5170**

MARIA INMACULADA ILLESCAS PELLICER ***8570**

MANUEL GONZALEZ BALLESTER ***1988**

MARIA MONSERRATE MARTINEZ ZARAGOZA ***0680**

AGRIPINA MIRA PEREZ ***1105**

TERESA PATIÑO SIMO ***5317**

JOAQUIN HERNANDEZ HERNANDEZ ***6390**

JOAQUIN BAÑULS ESPINOSA ***2973**

JURIJUS LEBEDEVAS ****7154*

DOLORES CASTRO CORTES ***7693**

JOSE ANTONIO PASCUAL MURCIA ***7214**

DAVINIA RUIZ FERRANDEZ ***6957**

ROCIO PLAZA ROMANO ***2139**

CARMEN ROS RUIZ ***2884**

JOSE TOMAS MARTINEZ SANCHEZ ***4736**

ENCARNACION TOMAS LOPEZ ***3810**

ANTONIA CABRERA PARDINES ***5866**

JOAQUIN ANTOLINO BALLESTER ***1375**

FRANCISCA MAGOÑIL LLORENS ***6278**

CRISTIAN MARTINEZ NAJAR ***7091**

JENIFER CONTRERAS SOÑER ***2378**

MANUEL RODRIGUEZ BARBERA ***1244**

CARMEN NORTES ESCRIBANO ***8353**

JESUS ADRIAN CASANOVA VALENCIA ***6469**

JOSE VICENTE FENOLL MARTINEZ ***6143**

JUAN CASTAÑO EUGENIO ***8824**

LUCRECIA GIL SABATER ***2894**

DOUNIA QOTBI ****8705*

RAMONA CONTRERAS MORENO ***5989**

ANTONIA CANO ILLESCAS ***8489**

JOSEFA FILIU VALDES ***6529**

LOURDES NAVARRO SANCHEZ ***6236**

ISABEL MARQUEZ RASTROJO ***9169**

FRANCISCA MARCOS ROS ***4546**

NICOLÁS EGEA ESPÍN ***0447**

VICENTE SAEZ RUFETE ***1437**

JOAQUIN GILABERT GARCIA ***4097**

AMPARO TEJUELO GARCIA ***7984**

ANTONIO COLL GARCIA ***1017**

MARIA CARMEN GIL VASCO ***9925**

NAIMA KEMITI ****1320*

FRANCISCO CUNEO ESCARABAJAL ***3825**

CARLOS MANUEL GARCIA PERTEGAL ***8529**

FRANCISCO PORTUGUÉS MARTÍNEZ ***5771**

FELIPE MARTIN MARTINEZ ***2144**

CARMEN CONTRERAS CADI ***3093**

CARMEN RODRIGUEZ GUTIERREZ ***8307**

ENCARNACIÓN GONZÁLEZ GARCÍA ***3396**

RAQUEL TRINIDAD FERNANDEZ CERDA ***0437**

RAMON BERNA VICENTE ***5013**

JOSEFA ALMARCHA RIQUELME ***2008**

SAGRARIO SALCEDO LIDON ***6934**

MANUEL ANTONIO SERRANO GARCIA ***3024**

CONCEPCIÓN VEGARA BELMONTE ***5437**

ALFONSO SANTIAGO CAMPOS ***6277**

FRANCISCO AYALA VALCARCEL ***6130**

DOLORES NAVARRO SANTIAGO ***8620**

VICTOR MANUEL HERNANDEZ GIMENEZ ***1199**

MARIA DE LOS ANGELES PEIRO MATEO ***0019**

JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ GARCÍA ***0687**

ANTONIO GUTIERREZ ANIORTE ***4956**

VICTOR MANUEL ANIORTE GARCIA ***6044**

RAMONA OVIEDO COLLADO ***3398**

DOLORES GARCÍA MARCO ***8550**

MARIA DOLORES CONTRERAS CONTRERAS ***4825**

JOSE ANTONIO MARTINEZ ROCHE ***6090**

ROSA CADI MORENO ***2674**

ROSARIO ISABEL BAEZA MARTINEZ ***5686**

ANTONIO RODRIGUEZ BALDO ***3865**

VICENTE FERNANDEZ CORTES ***9391**

LARA LUCAS MARTÍNEZ ***1512**

JOSEFINA SOLER ORTIZ ***1151**

ANTONIO BERNA ALMIRA ***0761**

MARIO CLEMENTE ROCA ***5235**

JOSEFA ISABEL HERNANDEZ COSTA ***6694**

JOSE MARROQUI ORTEGA ***5798**

ANTONIO PADILLA ABADIA ***6820**

JOSE ROCA LATORRE ***3126**

ANTONIO ORTEGA GIL ***5897**

PEDRO RUIZ GOMEZ ***9620**

JESUS SAEZ FERRANDEZ ***8202**

TERESA RIERA GONZALEZ ***5575**

MANUELA TOMAS RODRIGUEZ ***0320**

INMACULADA ARAGONES LORENZO ***2261**

BERNABE MOLINA PEREZ ***2024**

MIGUEL JUAN PONCE ***2857**

ABDERRAHIM BANAN ES SEBYTY ***0062**

MARIA AVILA NOGUERA ***5511**

JOSE PEDRO DE ALCANTARA LOPEZ LOPEZ ***6263**

RUBEN MARTI PINA ***0682**

JAVIER VALERO ROCAMORA ***6937**

ROBERTO CAMPILLO GRAO ***6191**

ALFONSO ANGEL MARTINEZ CORBALAN ***0236**

JUAN MANUEL EUGENIO ORTIZ ***4974**

MANUELA RUIZ LARROSA ***1379**

MARIA ANGELES TORRES CECILIA ***3890**

JOSEFA GARCIA EUGENIO ***3169**

GABRIEL APARICIO LARROSA ***8488**

ADRIAN LUIS HERRERO MARTINEZ ***9325**

MIGUEL MARROQUI HERNANDEZ ***0951**

LUIS BELDA ORZAES ***6800**

JULIAN RUIZ ORTUÑO ***5672**

CONSUELO SANCHEZ MORA ***9778**

RAQUEL DINA GALVEZ TOMAS ***7477**

MARIA CARMEN JUAREZ ALCARAZ ***5026**

ADRIAN GARCIA RIVERA ***1694**

JUAN ANTONIO ARENAS TOMAS ***5381**

JUAN MANUEL CUARTERO MARTINEZ ***4842**

MONSERRATE EUGENIO MATEO ***9232**

ANTONIO ORTS ORTEGA ***0985**

MARIA TERESA GIMÉNEZ LORENZO ***6330**

HAMID SATTI ETOUADLI ***8562**

MANUEL ANTONIO MIRA GÓMEZ ***3359**

MARIA DEL PILAR SAEZ ROMERO ***6894**

NIEVES LORENZO SANCHEZ ***5265**

JOHN ADRIAN JONES ****1303*

DAVID COLL HENÁNDEZ ***9566**

CRISTINA RODRIGUEZ ESCLAPEZ ***7977**

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CONESA ***6636**

VICENTE TORREGROSA GARCIA ***7118**

MANUELA HERNANDEZ GOMIS ***7171**

PABLO IGNACIO MARTINEZ ARAGON ***1446**

MARIA MECEDES LORCA ALMARCHA ***7574**

CARIDAD MARTINEZ PADILLA ***8626**

JOSE RAYOS MENARGUEZ ***4317**

JUAN ANTONIO HURTADO PEREZ ***8070**

EDUVIGIS NAVARRO MONTERO ***9122**

CONCEPCION MARCO GARCIA ***4339**

MARIA VICTORIA ROCA MANCHADO ***3779**

MARIA DOLORES MURCIA ILLAN ***0354**

KARIMA LAARAJ ****2894*

JOSE ROCA GIL ***6696**

FRANCISCO PENALVA NAVARRO ***3139**

BYRON COYLER ****5363*

EMILIA LOPEZ HERNANDEZ ***6061**

MANUEL MARTINEZ GRAU ***5243**

ELENA MARÍA ESQUER RUIZ ***5722**

MARIA LIDIA GUIL QUESADA ***0677**

DOLORES SAEZ PAMIES ***7071**

FRANCISCO VEGARA BRAVO ***0259**

DANIEL JESUS GIL SAEZ ***7252**

DOLORES MATEO CORDOBA ***2473**

JUAN MIGUEL AGUILAR CARCELES ***6009**

ALAN MARSTON ****2725*

TRINIDAD HERNANDEZ MURCIA ***2487**

SALVADOR NOLASCO RODRIGUEZ ***3549**

JOSE MANUEL JUAN MACIA ***2397**

SOLEDAD FERNANDEZ MARIN ***6638**

MARÍA PILAR ESTEBAN SEGARRA ***6810**

MARIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GARCIA ***8714**

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GARCIA ***5721**

CARMEN GALAN FERNANDEZ ***5593**

JOSEFINA RAMON BERNABEU ***3952**

ROSARIO PERELLO LORENZO ***6703**

ROSARIO MARTINEZ MARTINEZ ***4237**

MANUEL EMILIO HERNANDEZ LARROSA ***7170**

MIGUEL ANGEL MARTINEZ SEANO ***8974**

PEDRO HERNANDEZ-TRISTAN BARBERA ***6738**

JESÚS SORIANO MARTÍNEZ ***8477**

ISABEL RUIZ GOMEZ ***0753**

M.TERESA MORA LORENZO ***0602**

JOSE CORTES MORENO ***9797**

PATRICIA PAREDES ESCLAPEZ ***6904**

FRANCISCO NAVARRO MANRESA ***9908**

ANTONIO VILLAESCUSA CALATAYUD ***4577**

LAURA M. LUISA MINGUEZ VALDES ***6703**

RAMON VERA GALVEZ ***8154**

ANTONIO SANCHEZ HURTADO ***1918**

IRINA PERJU ****1773*

CONCEPCION NAVARRO NAVARRO ***0641**

TRINIDAD FERRANDEZ JUAREZ ***0265**

BEGOÑA SÁNCHEZ TORÁ ***1167**

CARMEN MARTINEZ MARTINEZ ***5254**

GENEROSA PASCUAL FONS ***6268**

VICENTE LOPEZ VERA ***8550**

CARMEN FERRANDEZ ABELLAN ***5254**

Mª CARMEN SANCHEZ GARCIA ***0096**

CARMEN JUAN ALBA ***2836**

JULIAN JOSE ESPINOSA SANCHEZ ***6638**

JOSE ANTONIO NORTES HERNANDEZ ***5477**

MANUEL GARCIA GARCIA ***8226**

ANTONIO GOMEZ MONGE ***4555**

JOSE ANTONIO BARRULL NIETO ***4124**

MERCEDES PEREZ SEVA ***2410**

MARIA ANGELES FERRANDEZ MURCIA ***0893**

MARIA CARMEN CABEZUELO HERNANDEZ ***2958**

MANUEL FRANCISCO CARRASCO ARENAS ***6302**

SEBASTIAN BARRULL NAVARRO ***3928**

BELEN REYES GOMEZ HERNANDEZ ***9489**

JESUS CARMELO ARRONIS FRANCO ***8569**

MIRIAM MARTINEZ BAS ***6378**

CARMEN CASCALES VILLAGORDO ***3814**

MANUEL VALERO LARROSA ***8076**

ANA CRISTAL SALGADO PARRA ***6195**

VICENTE LOPEZ BRU ***3827**

AMPARO MERCEDES QUILES FERRANDEZ ***8870**

JOSE MANUEL MARCO GARCÍA ***6114**

LAURA MORA MARTINEZ ***6039**

IRENE FERRER GONZALEZ ***5324**

JOSE BELTRAN SAURA ***6350**

MARI CARMEN LOBATO CONSUEGRA ***1389**

ENRIQUE JAVIER DE DIOS ORTIZ ***1136**

ENRIQUE VICENTE BOTELLA ***8379**

FRANCISCO JAVIER SANZ PEREZ ***0413**

JOSE ESPEJO GUITIERREZ ***5048**

MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ ***2603**

NABILA LAKHDAR ****1154*

EDGARDO FABIAN SAEZ TORRES ***3237**

MARIA ASUNCION CATALAN SARMIENTO ***4823**

JOSE MARTINEZ ÑIGUEZ ***6177**

DOLORES INMACULADA PATIÑO GARCIA ***5190**

BASILIO MANUEL LARROSA ANTON ***5961**

EMILIANA SOLIZ ALA ***9691**

FRANCISCO ORTUÑO SEVILLA ***3102**

ROSARIO VERA RECH ***2762**

ANTONIO CAMPILLO RODRIGUEZ ***3617**

MARIA JOSE RUIZ BERENGUER ***8717**

Mª ROSARIO ALMAGRO ÑIGUEZ ***0259**

MERCEDES RODRIGUEZ SARABIA ***4955**

ALVARO RODRIGUEZ LOZANO ***3811**

RIGOBERTA RUIZ GARCIA ***4403**

NURIA MOÑINO HEREDIA ***3321**

MANUEL SELMA ANDRES ***1184**

MANUEL HERNANDEZ ILLAN ***3614**

LUIS BERENGUER MESEGUER ***7059**

CLAUDIA LILIAN RODRIGUEZ RIVES ***5969**

ENCARNACIÓN PEREZ NAJAR ***8413**

GUILLERMO GOMEZ CANDEL ***6552**

JOSE MIGUEL FERRANDEZ BERENGUER ***7264**

DOLORES BERNA BAÑON ***5624**

FRANCISCO CASELLES LARROSA ***7257**

ENCARNACION PEREZ GARCIA ***5873**

RAFAEL BIRLANGA VERDU ***7632**

TOADER CRACIUN ****9590*

CARMEN MANRESA MARHUENDA ***5916**

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ JUAN ***9071**

MARIA CASILDA SANTIAGO REDONDO ***6488**

JESUS MARTINEZ PAREDES ***9048**

FRANCISCO GALAN RUIZ ***3373**

JOSÉ LOZANO PAMIES ***1638**

JOSE MANUEL MORA MARROQUI ***8704**

MARIANO GAMARRA GARCIA ***7786**

CARMEN MOLERA BERNABE ***2338**

JOSE FRANCISCO GRIÑAN RODRIGUEZ ***7958**

JOSE ANTONIO GARCIA RIQUELME ***5349**

ALEJANDRO CALVO SCHMIDT ***4026**

ENRIQUETA HERNANDEZ GIRONA ***2936**

JESUS PARDINES MAZON ***5067**

JOAQUIN RAMON ZAMBRANA ***0512**

ANTONIO MAZON ÑIGUEZ ***9410**

EL KHATIR KHATIRI EL KHATIR ***1660**

JOSEFINA GOMEZ MOMPEAN ***4859**

EUSTAQUIO SANMARTIN MAÑOGIL ***9429**

M.ª DE LOS ANGELES BAS CANOVAS ***6250**

IMANE MORABIT ****4084*

MANUEL ZAMBRANA GIRONA ***7175**

JESUS CUADRADO GOMEZ ***5767**

MARIA AMPARO PARRES CANALES ***7572**

MODESTO SANCHEZ GALINDO ***2219**

MANUELA RAMON GIMENEZ ***5348**

ANTONIO ALCARAZ GONZALEZ ***6022**

CARMEN ARENAS ALMODOVAR ***3661**

CONCEPCION GOMEZ VALERO ***0192**

MBARKA FADIL ****2377*

JOSE FRANCISCO FUENTES RODRIGUEZ ***6881**

FRANCISCO ILLESCAS PINA ***5179**

AFAF ABDELOIFI ****7544*

JOSEFA ESPADA GARCIA ***2498**

JOSEFA GUIRAO GONZALEZ ***3141**

MARIA TERESA GONZALEZ CARTAGENA ***7177**

CONCEPCIÓN AMOROS ALONSO ***9131**

ANTONIO MARTINEZ VALERO ***7971**

FRANCISCO MORAL NAVARRETE ***0327**

DANIEL MESTRE SANCHEZ ***9890**

ANTONIO GIRONA MAZON ***2304**

ASUNCION PEÑALVER MONTESINOS ***9556**

ROSARIO SAPLANA CAMPOS ***3564**

JOSÉ FERRANDEZ PARRES ***2860**

MANUEL ALBEROLA RAMON ***3292**

JOSEFINA MONERA HERNANDEZ ***0057**

MODESTA MARTINEZ MARTI ***6776**

JOSE JOAQUIN GONZALEZ RUFETE ***2001**

JOSE MANUEL PEÑALVER PEREZ ***5596**

JOSE ANTONIO GOMEZ GARCIA ***0071**

JOSEFA CARMEN RUFETE SAEZ ***0269**

JOAQUIN LOPEZ RODRIGUEZ ***5081**

JOSEFA RODRIGUEZ TORTOSA ***9998**

MARIA ISABEL ARENAS SÁNCHEZ ***8764**

MARIA MORANTE LOZANO ***3822**

ANTONIO ALBADALEJO MOÑINO ***6575**

MANUEL BAILEN FERRANDEZ ***6639**

FRANCISCO CULLERA MANRESA ***5617**

ENCARNACIÓN MURCIA MORALES ***3125**

JOSE DANIEL CATALAN MARTINEZ ***1546**

LEONOR MAS ORTUÑO ***6105**

Mapa web