Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Castelló de la Plana. Oferta d'ocupació pública extraordinària per a l'exercici 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8521 de 03.04.2019
Número identificador:  2019/3303
Referència Base de Dades:  003055/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, B/A2, C/C1
    Descriptors toponímics: Castelló de la PlanaOferta d'ocupació pública extraordinària per a l'exercici 2019. [2019/3303]

A través d'aquest anunci es fa pública l'oferta d'ocupació pública extraordinària de l'Ajuntament de Castelló per a l'exercici 2019, segons Acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març de 2019:«Aprovar l'oferta d'ocupació pública extraordinària 2019, per taxa addicional de jubilació de policies, constituïda per un total de 27 places del cos de la Policia Local, corresponent a la previsió de baixes amb motiu de la jubilació anticipada en aquest exercici 2019 i condicionada al compliment dels requisits de cotització exigibles per a procedir-hi segons el detall següent:

– 1 plaça d'intendent o intendenta, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia local, escala tècnica, subgrup A2.

– 1 plaça d'inspector o inspectora, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia local, escala tècnica, subgrup A2.

– 3 places d'oficials, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia local, escala executiva, grup B.– 22 places d'agent, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia local, escala bàsica, subgrup C1.

En tot cas, aquesta taxa addicional es descomptarà de la que poguera correspondre en l'exercici 2019.»La qual cosa es fa pública perquè se'n prenga coneixement i efectes.Castelló de la Plana, 1 d'abril de 2019.– La regidoria delegada de Gestió Municipal: Marinela Mónica Barabás.

Mapa web