Detectada errada al paràmetre : accessibilitathttps://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2022/08/05/107/corrigendum/20221103/vci/accessibilitatFormat correcte de la url ELI:


https://dogv.gva.es/es/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format*/ eli / jurisdicció / tipus de llei / any / mes / dia / nombre del document / versió / data de la versió / idioma / format